جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای سین مرکز دهستان سین از توابع بخش مرکزی شهرستان برخوار در استان اصفهان به شهر شماره184313/ت46953ک


وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به پیشنهاد شماره 50205/42/4/1 مورخ 6/4/1390 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای سین مرکز دهستان سین از توابع بخش مرکزی شهرستان برخوار در استان اصفهان به شهر تبدیل و به عنوان شهر سین شناخته می‌شود.
این تصویـب‌نامه در تاریخ 1/9/1390 به تأیید مـقام محترم ریاست جـمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19462
تاریخ تصویب :
1390/9/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :