جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

اصلاح ماده (9) آیین‌نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری شماره192624/ت45020هـ


معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پیشنهاد شماره 20668/90/200 مورخ 21/8/1390 و به استناد ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ تصویب نمود:
ماده (9) آیین‌نامه اجرایی ماده(22) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره 163464/ت45020ک مورخ 22/7/1389 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده9ـ تعاونی‌های کارکنان خارج شده از دولت، از مفاد ماده (8) این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.


معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19462
تاریخ تصویب :
1390/8/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :