جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه بررسی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه صنعت هواپیمایی شماره196680/ت43505هـ


وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت راه و شهرسازی ـ تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور
معاونت بین‌الملل رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ20/9/1390 بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ به منظور بررسی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه صنعت هواپیمایی کارگروهی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور و با عضویت وزیران دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون بین‌الملل رییس‌جمهور و معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور تشکیل می‌شود.
2ـ تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یادشده به کلیه اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع یادشده به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود.
3ـ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران است و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.


معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19466
تاریخ تصویب :
1390/9/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :