جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قهدریجان شماره90/300/89540استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 23/8/1390؛ طرح جامع شهر قهدریجان را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 14/12/1389 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به‌تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرارداد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ با عنایت به پائین بودن بعضی از سرانه کاربری‌های شهر نسبت به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی با کاربری ذخیره خدمات به کاربری‌های شهری متناسب با نیاز شهر تخصیص یابد.
اراضی زراعی موسوم به «کشاورزی با قابلیت تبدیل به خدمات» واقع در شمال شهر از محدوده خارج و خط محدوده در آن قسمت بر لبه شمالی حریم خط انتقال برق فشار قوی منطبق گردد.
عرصه آثار تاریخی ثبت شده شهر با کاربری میراث تاریخی مشخص و حرایم آنها در نقشه‌های پیشنهادی مشخص و ضوابط مربوطه ارائه گردد.
4ـ اساس طرح مطابق با دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای‌ عالی شهرسازی ایران در ضوابط و مقررات پیشنهادی ارائه گردد.
5 ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق با بند 8 ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها، مصوب مورخ 10/8/1378 شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 35000 نفر در محدوده‌ای به وسعت 589 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 59 نفر در هکتار) تهیه شده است. مساحت حریم مصوب شهر نیز 4677 هکتار می‌باشد.
ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه مسکن و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مالاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر قهدریجان بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.

معاون وزیر و دبیر شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19471
تاریخ تصویب :
1390/8/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :