جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر شوط شماره90/300/89862استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 23/8/1390 طرح جامع شهر شوط را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 5/6/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان‌غربی به‌تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ با توجه به تعریف حریم شهر مطابق قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهر کونحوه تعیین آنها» مصوب مصوبه 14/10/1384، در نقشه حریم شهر توسعه احتمالی آتی حذف و تجهیزات مورد نیاز شهر در نقشه منطقه‌بندی حریم ارائه گردد.
2ـ اراضی زراعی واقع در بخش شرقی شهر از محدوده شهر خارج شود.
3ـ حریم خطوط انتقال برق فشارقوی داخل محدوده (غرب شهر) در نقشه کاربری پیشنهادی منعکس گردد.
4ـ کاربری مسکونی ـ خدماتی حاشیه خط محدوده شهر، از محدوده خارج شود.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 27394 نفر در محدوده‌ای به وسعت 575 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 6/47 نفر در هکتار) تهیه شده است. مساحت حریم مصوب شهر نیز 2537 هکتار می‌باشد.
ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه مسکن و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مالاً آسایش و رفاه و سلامت محیط‌زیست شهروندان محترم شهر شوط بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19471
تاریخ تصویب :
1390/8/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :