جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه اورامانات شماره90/300/90070
(شامل شهرستانهای پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی)
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 7/9/1390؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه اورامانات (شامل شهرستانهای پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب‌نامه شماره 70971/ت407ـ و مورخ 5/11/1373 هیات وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 11/3/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود اسناد طرح توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کنترل و ابلاغ گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای ناحیه اورامانات در سال افق طرح (1399) معادل 250900 نفر (51 درصد شهری و 49 درصد روستایی)، در مساحتی معادل 4442 کیلومتر مربع تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد:
سند شماره 1ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی
سند شماره 2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی
سند شماره 3ـ سطح‌بندی خدماتی و مراکز جمعیتی
سند شماره ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات
لازم می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به‌ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یاد شده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

معاون وزیر و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19471
تاریخ تصویب :
1390/9/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كرمان
موضوع :