جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق اراضی به محدوده شهر پیش‌قلعه (جهت تامین اراضی مسکن مهر) شماره90/300/89815استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 7/9/1390؛ الحاق اراضی به میزان 6/5 هکتار به محدوده شهر پیش‌قلعه به صورت منفصل جهت تامین اراضی مسکن مهر را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 11/12/1389 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی قرار داد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
«نظر به اینکه اراضی پیشنهادی به فاصله نسبتاً زیادی از شهر و در اراضی کشاورزی مرغوب واقع شده، به گونه‌ای که الحاق آن موجب تخریب اراضی حد فاصل نیز می‌گردد با الحاق آن مخالفت نمود. لذا مقتضی است استان اراضی مناسب‌تری برای این امر مکانیابی و پیشنهاد نماید.»
ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه مسکن و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مالاً آسایش و رفاه و سلامت محیط‌زیست شهروندان محترم شهر پیش‌قلعه بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.


معاون وزیر و دبیر شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میر محمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19471
تاریخ تصویب :
1390/9/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خراسان شمالی
موضوع :