×

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آسیایی کاهش بلایا

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آسیایی کاهش بلایا

قانون-عضویت-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-در-مرکز-آسیایی-کاهش-بلایا

وکیل

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آسیایی کاهش بلایا شماره62680/2047/10/1390
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 76641/39719 مورخ 15/5/1387 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آسیایی کاهش بلایا که با عنوان لایحه به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/9/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره195814 17/10/1390
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور
«قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آسیایی کاهش بلایا» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 62680/204 مورخ 7/10/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.


رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آسیایی کاهش بلایا

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «مرکز آسیایی کاهش بلایا» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره ـ اعمال ماده (10) این اساسنامه درمورد جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه مرکز آسیایی کاهش بلایا

مواد زیر اصول اساسی آیین‌نامه تشکیلاتی و عملیاتی مرکز آسیایی کاهش بلایا که از این پس «مرکز» نامیده می‌شود را تصریح می‌نماید که در سی‌ام ژوئیه 1998 (8/5/1377) به منظور تسهیل تلاشهای کاهش‌بلایا در آسیا از طریق همکاریهای چندجانبه برای کاهش ‌بلایا مانند تبادل اطلاعات، تشکیل گردید. براساس توافق میان کشورهای آسیایی در مورد تأسیس مرکزی برای انجام وظیفه به عنوان دبیرخانه یک سامانه، با وظایف یک مرکز کاهش بلایا برای منطقه آسیا، در اجلاس ترغیب همکاری کاهش بلایا در آسیا که در تاریخ 16 و17 ژوئن 1997 (26 و 27/3/1376)، مرکز شروع به کار کرد.
ماده1ـ اهداف
اهداف مرکز تقویت ظرفیت کاهش بلایای کشور‌های عضو، توسعه جامعه‌ای که در آن انسانها بتوانند زندگی راحت‌تر و ایمن تری داشته باشند و کمک به ایجاد جامعه‌ای مستعد توسعه پایدار از طریق تدوین و اجرای شبکه‌ای برای فعالیتهای چند جانبه کاهش بلایا از جمله تبادل مأموران دولتی و کارشناسان نهادهای مربوط در مورد کاهش بلایا در آسیا خواهد بود.
ماده2ـ فعالیتها
برای نیل به اهداف ذکر شده در ماده قبلی، مرکز فعالیتهای زیر را انجام خواهد داد:
1ـ جمع آوری و توزیع اطلاعات مربوط به بلایای طبیعی و کاهش بلایا
2ـ مطالعات در مورد گسترش همکاریها در زمینه کاهش بلایا
3ـ جمع آوری اطلاعات در مورد امداد رسانی فوری در زمان وقوع حادثه
4ـ انتشار دانش و افزایش آگاهی در مورد کاهش بلایا در آسیا
5 ـ برنامه‌های دیگر راجع به کاهش بلایا در آسیا
رئوس فعالیتهای فوق‌الذکر طی سندی در اختیار کشورهای عضو، کشورهای مشاور و ناظران قرار خواهد گرفت.
ماده3ـ تخصیص هزینه‌ها
1ـ کشورهای عضو، هزینه‌های مربوط به فعالیتهای اصلی مرکز را تقبل خواهند نمود. مبلغی که هر کشور عضو تقبل می‌نماید شامل هزینه اصلی و هزینه اضافی خواهد بود که طبق توانایی اقتصادی هر کشور محاسبه می‌شود. هر کشور عضو، برای ترغیب فعالیتهای مرکز می تواند کمکهای داوطلبانه دیگری را ارائه نماید.
2ـ روش محاسبه مبلغ هزینه‌های تقبل شده توسط هر کشور به طور جداگانه مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت. مبلغ هزینه‌های تقبل شده توسط هر کشور هر پنج سال یک‌بار مجدداً محاسبه خواهد شد.
3ـ مرکز علاوه بر کمکهای مالی کشورهای عضو، می‌تواند وجوه خاص و کمکهای مالی دیگری را بپذیرد و فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه موضوعات مربوط به کاهش بلایا را به منظور تقویت توانمندیهای خود، انجام دهد.
ماده4ـ حسابرسی
1ـ سال مالی مرکز از 1 آوریل تا 31 مارس (12 فروردین تا 11 فروردین) سال بعد می‌باشد.
2ـ مرکز برنامه سالانه فعالیتها و ترازنامه سال مالی سال قبل را به کشورهای عضو ارائه خواهد نمود.
ماده5 ـ کشورهای عضو
1ـ کشورهای عضو به کشورهایی در آسیا اطلاق می گردد که علاقمند به شرکت در فعالیتهای مرکز می باشند. (به پیوست (1) فهرست کشورهای عضو مراجعه نمایید).
2ـ درخواست عضویت در مرکز توسط حداقل دوسوم کشورهای عضو حاضر به تصویب خواهد رسید.
3ـ کشورهای عضو به جمع آوری و توزیع اطلاعات راجع به بلایا، اطلاعات راجع به کاهش بلایا و سایر تجربیات و تخصص‌ها تشویق خواهند شد و این منابع را در بین کشورهای عضو دیگر و مرکز، از طریق اعزام کارشناس و سایر روشها، به اشتراک خواهند گذاشت.
ماده6 ـ کشورهای مشاور
1ـ کشورهای مشاور به کشورهایی در خارج از آسیا اطلاق می‌گردد که علاقمند به شرکت در فعالیتهای مرکز هستـند (به پیوست (2) فهـرست کشورهای مشـاور مراجعه نمایید).
2ـ درخواست عضویت به عنوان کشور مشاور مرکز، توسط حداقل دوسوم کشورهای عضو حاضر به تصویب خواهد رسید.
3ـ کشورهای مشاور، تخصص‌ها، تجربیات و سایر منابع خود را برای حمایت از فعالیتهای مرکز ارائه خواهند نمود. این موارد شامل ارائه تخصص و تجربیات آنها از طریق اعزام کارشناس به کشورهای عضو و مرکز و کمکهای مالی می‌گردد.
4ـ کشورهای مشاور می‌توانند به عنوان مشاور در کارگروه راهبری مندرج در ماده (9) شرکت نمایند و می‌توانند پیشنهادهایی را به کارگروه راهبری مرکز به‌منظور تحقق هر چه بهتر اهداف تصریح شده مرکز در ماده (1)، مطرح نمایند.
ماده7ـ ناظران
1ـ ناظران به سازمانها و سایر نهادهای منطقه‌ای ذی‌ربط در آسیا اطلاق می‌گردد که علاقمند به همکاری در فعالیتهای مرکز هستند (به پیوست(3) فهرست ناظران مراجعه نمایید).
2ـ درخواست عضویت به عنوان ناظر در مرکز توسط حداقل دو سوم کشورهای عضو حاضر به تصویب خواهد رسید.
3ـ ناظران تجارب، تخصص و سایر منابع خود را برای حمایت از فعالیتهای مرکز، ارائه خواهند نمود.
ماده8 ـ کارگروه راهبری
1ـ کارگروه راهبری متشکل از کشورهای عضو، سالیانه تشکیل جلسه خواهد داد. کارگروه راهبری می‌تواند در صورت لزوم تشکیل جلسه دهد. ژاپن، ریاست کارگروه راهبری را عهده دار خواهد بود.
2ـ علاوه بر موضوعاتی که جداگانه در دیگر مواد تصریح شده است، کارگروه راهبری در مورد موضوعات اساسی مربوط به عملیات مرکز مانند تأمین منابع مربوط بحث خواهد نمود.
3ـ تصمیمات کارگروه راهبری اصولاً با رأی اکثریت اتخاذ خواهد شد.
ماده9ـ سازمان
1ـ دفتر مرکز در کوبه در استان «هیوگو» ژاپن قرار خواهد داشت.
2ـ ریاست مرکز توسط رئیس کارگروه راهبری تعیین و توسط کارگروه راهبری تأیید خواهد شد. دوره تصدی رئیس، پنج سال می‌باشد. رئیس می‌تواند برای دوره‌های بعدی مجدداً منصوب گردد.
3ـ رئیس مرکز، نماینده مرکز خواهد بود و عملیات آن را اداره خواهد نمود.
4ـ رئیس مرکز، مدیر اجرائی را با مشورت رئیس کارگروه راهبری تعیین خواهد نمود.
5 ـ رئیس مرکز، محققان و کارکنان اداری مرکز را با مشورت با مدیر اجرائی، تعیین خواهد نمود.
6 ـ مدیر اجرائی، به رئیس کمک خواهد نمود و در نبود ریاست و یا ناتوانی رئیس، وظایف وی را انجام خواهد داد.
7ـ کشورهای عضو می‌توانند محققانی را جهت بازدید از مرکز اعزام نمایند. مرکز تا حدود معینی هزینه زندگی آنها را در مدت اقامت در ژاپن متقبل خواهد شد.
8 ـ علاوه بر موضوعات تصریح‌شده در ماده قبل، مرکز می‌تواند مأموریت کارشناسان کاهش بلایا را به عنوان محقق بپذیرد.
ماده10ـ اصلاحات مواد
این اساسنامه با تصویب حداقل دوسوم کشورهای عضو حاضر قابل اصلاح می‌باشد.
ماده11ـ مقررات اضافی (تاریخ اجراء)
این اساسـنامه از 16 ژانویه 2003 میلادی (26/10/1381 هجری‌ شمسی) نافذ خواهد شد.


پیوست (1)
فهرست کشورهای عضو مرکز آسیایی کاهش بلایا (تا تاریخ 1 مه 2010 میلادی برابر با 11 اردیبهشت 1389 هجری‌شمسی)

ـ جمهوری ارمنستان
ـ جمهوری آذربایجان
ـ جمهوری مردمی بنگلادش
ـ پادشاهی بوتان
ـ پادشاهی کامبوج
ـ جمهوری خلق چین
ـ هند
ـ جمهوری اندونزی
ـ ژاپن
ـ جمهوری قزاقستان
ـ جمهوری کره
ـ جمهوری قرقیزستان
ـ جمهوری دمکراتیک خلق لائوس
ـ مالزی
ـ جمهوری مولداوی
ـ مغولستان
ـ اتحادیه میانمار
ـ پادشاهی نپال
ـ گینه جدید پاپوا
ـ جمهوری اسلامی پاکستان
ـ جمهوری فیلیپین
ـ فدراسیون روسیه
ـ جمهوری سنگاپور
ـ جمهوری سوسیالیستی دمکراتیک سریلانکا
ـ جمهوری تاجیکستان
ـ پادشاهی تایلند
ـ جمهوری ازبکستان
ـ جمهوری سوسیالیستی ویتنام
ـ جمهوری یمن


پیوست (2)
فهرست کشورهای مشاور مرکز آسیایی کاهش بلایا(تا تاریخ 1 مه 2010 میلادی برابر با 11 اردیبهشت 1389 هجری‌شمسی)

ـ استرالیا
ـ جمهوری فرانسه
ـ نیوزلند
ـ سوئیس
ـ ایالات متحده امریکا

پیوست (3)
فهرست کشورهای ناظر مرکز آسیایی کاهش بلایا (تا تاریخ 1 مه 2010 میلادی برابر با 11 اردیبهشت 1389 هجری‌شمسی)

ـ مرکز آسیایی آمادگی برای بلایا

قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده و یک تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر‌‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع : قانون

شماره انتشار : 19474

تاریخ تصویب : 1390/9/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت كشور - ریاست جمهوری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.