جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص الحاق معاون اجرایی رییس‌جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون بررسی اعطای نشانهای دولتی شماره204900/ت35971هـنهاد ریاست جمهوری
هیئت وزیران در جلـسه مورخ 4/10/1390 بنا به پیشنهاد شماره 23260 مورخ 16/7/1390 نهاد ریاست جمهوری و به استناد ماده (7) قانون وظایف و اختیارات ریاست جمهوری ـ مصوب1365ـ تصویب نمود:
معاون اجرایی رییس‌جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون بررسی اعطای نشانهای دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 33651/ت25250هـ مورخ 21/7/1380 اضافه می‌شود.معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19476
تاریخ تصویب :
1390/10/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :