×

بخشنامه شماره 100 48167 9000 به رؤسای کل دادگستری استانها

بخشنامه شماره 100 48167 9000 به رؤسای کل دادگستری استانها

بخشنامه-شماره-100-48167-9000-به-رؤسای-کل-دادگستری-استانها

وکیل

بخشنامه شماره 100/48167/9000 به رؤسای کل دادگستری استانها شماره100/48167/9000
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با احترام تصویر بخشنامه شماره 100/48167/9000 مورخ 18/10/1390 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.


مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه شماره 100/48167/9000 به رؤسای کل دادگستری استانها


به موجب تبصره1 ماده9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصـوب 23/4/1389 مجلس شورای اسلامی، مقرر شده شعب ویژه جهت رسیدگی به اعتراضات راجع به اجراء مقررات مربوط به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتـی در مرکز تشکیل گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان‌ها ابلاغ می‌شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی در شهرستـان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونـده‌ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند.رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 19476

تاریخ تصویب : 1390/10/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : دادگستری استانهای سراسر كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.