جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

اصلاح بند (3) تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان تهران شماره208457/ت44783هـ
صلاح بند (3) تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری
در استان تهران


وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/10/1390 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ تصویب نمود:
در بند (3) تصویب‌نامه شماره 293643/ت44783هـ مورخ 21/12/1389 عبارت « دو شهر گلستان و نسیم شهر» به عبارت « شهر گلستان» اصلاح می‌شود.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19480
تاریخ تصویب :
1390/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :