جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اسفرورین شماره90/300/91842


استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 7/9/1390، طرح جامع شهر اسفرورین را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 15/8/1389 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ حریم پیشنهادی طبق مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 15/5/1386 با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان حداکثر تا 5 برابر محدوده کاهش یابد و همچنین نقشه منطقه‌بندی حریم شهر با توجه به مصوبه 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد.
2ـ اساس طرح مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع مصوب مورخ 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.
3ـ عناوین کاربری پیشنهادی مطابق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران «تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهر و تعیین سرانه آنها» اصلاح گردد.
4ـ سلسله مراتب شبکه معابر مطابق آئین‌نامه‌های طراحی راههای شهری ایران اصلاح گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 16291 نفر در محدوده‌ای به وسعت 2/300 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 3/54 نفر در هکتار) تهیه شده است. مساحت حریم مصوب شهر نیز 29/2757 هکتار می‌باشد.
ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه مسکن و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مالاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر اسفرورین بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعـد مقرر (حداکثر 45 روز) تهـیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19480
تاریخ تصویب :
1390/9/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان قزوین
موضوع :