جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین طرحها و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی شماره144479/45880تذکر ضروری روزنامه رسمی
نظر به اینکه تصویب‌نامه شماره 144479/45880 ـ 20/7/1390 شورای عالی حفاظت محیط زیست به همراه آئین‌نامه ذیربط ارسال گردید، لذا مبادرت به انتشار توأمان آنها می‌گردد.

مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین طرحها و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی


سازمان حفاظت محیط زیست
شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 29/3/1390 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، بنا به پیشنهاد شماره 5023 ـ1 مورخ 12/2/1390 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند « الف» ماده (192) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:
1ـ طرحها و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی به شرح پیوست شماره (1) که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، تعیین می‌شود.
2ـ رئوس و سرفصل گزارشات ارزیابی اجمالی طرحها و پروژه‌های مشمول ارزیابی زیست محیطی به شرح پیوست شماره (2) که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، تعیین می‌شود.
تبصره ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است دستورالعمل‌های تخصصی نحوه انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های موضوع بند (1) را با همکاری دستگاه‌های اجرایی در چارچوب رئوس و سرفصلهای موضوع این بند تهیه و منتشر نماید. رعایت مفاد دستورالعمل‌های یادشده توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی و مجریان طرحها و پروژه‌ها الزامی می‌باشد.پیوست شماره2: رئوس و سرفصل گزارشات ارزیابی اجمالی طرحها و پروژه‌های مشمول ارزیابی زیست محیطی


گزارش ارزیابی اجمالی طرح در برگیرنده موارد زیر حداکثر در 100 صفحه باشد:
1ـ چکیده غیرفنی: شامل نوع و ویژگیهای پروژه، گزینه‌های موجود، خلاصه‌ای از وضعیت موجود محیط زیست، آثار مهم طرح بر محیط زیست و برنامه‌های پیشگیری کاهش و کنترل آثار نامطلوب و نتیجه‌گیری از ارزیابی زیست محیطی (حداکثر تا 5 صفحه)
2ـ تشریح طرح یا پروژه پیشنهادی (حداکثر تا 20 صفحه)
2ـ1ـ عنوان طرح
2ـ2ـ اهداف، نیازها و ضرورتهای طرح
2ـ3ـ جایگاه طرح در برنامه‌ها و سیاستهای کلی مملکت
2ـ4ـ قوانین، مقررات و استانداردهای زیست محیطی مرتبط با طرح
2ـ5 ـ موقعیت مکان پیشنهادی طرح (روی نقشه با ذکر فواصل از کلیه کاربریهای موجود در منطقه)
2ـ6 ـ گزینه‌های مکانی و فنی طرح
2ـ7ـ فازبندی کلی طرح (آماده‌سازی، ساخت و ساز، اجرا و بهره‌برداری و ...) برنامه‌های توسعه آتی
2ـ 8 ـ تشریح زیر فعالیتهای طرح به تفکیک فاز احداث و بهره‌برداری
2ـ9ـ نمودار خط تولیـد، و تشریح فرآیندها برای واحـدهای صنـعتی و معدنی (تولیدی)
2ـ10ـ تأسیسات جانبی و پروژه‌ای پی‌آیند (احداث راه، اماکن و خدمات عمومی و ...)
2ـ11ـ ویژگیهای طرح در هر یک از گزینه‌ها و فازهای طرح شامل:
2ـ11ـ1ـ ارایه ظرفیت تولید (در مورد طرحهای صنعتی، معدنی و عمرانی تولیدی نظیر نیروگاههای برق آبی) و یا ارایه سطح خدمات‌رسانی برای طرح‌های عمرانی ـ خدماتی (احداث راه فرودگاه خطوط انتقال گاز و ...)
2ـ11ـ2ـ تخمین کلی سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی
2ـ11ـ3ـ برآورد نوع و میزان مواد اولیه، محل تأمین و نحوه انتقال آنها
2ـ11ـ4ـ برآورد نوع و میزان منابع (آب، انرژی، سوخت و ...) و موارد مصرف، محل تأمین و نحوه انتقال آنها
2ـ11ـ 5 ـ برآورد نیروی انسانی و محل تأمین
2ـ11ـ6 ـ برآورد و میزان محصولات اصلی و جانبی (برای طرح‌های تولیدی)
3ـ تشریح مرحله آماده‌سازی و اقدامات زیر بنایی که منجر به تغییر و تخریب محیط‌زیست می‌شود به صورت فهرستی از خاکبرداری برداشت پوشش گیاهی، احداث استخر باطله، زهکشی، حفاری، انفجار، تغییر در مسیر آبهای سطحی، محل تأمین منابع قرضه، احداث جاده و تأسیسات عمومی و خدماتی و (حداکثر تا 4 صفحه)
4ـ آلاینده‌ها و پسماندهای مهم تولید شده طی فرآیند و عملیات در هر یک از گزینه‌ها و فازهای طرح شامل: آلاینده‌ها و پسماندهای تولید شده طی فرآیند و عملیات در هر یک از گزینه‌ها و فازهای طرح شامل آلاینده‌های هوا، فاضلابهای بهداشتی و صنعتی زایدات و ضایعات زباله، سر و صدا، ارتعاشات، پرتوها و ... (حداکثر تا 5 صفحه)
5 ـ خطرات، سوانح و عدم ایمنی مرتبط با طرح در هر یک از گزینه‌ها و فازهای پیشنهادی شامل احتمال انفجار، نشت پیامدهای وقوع بلایای طبیعی و موارد غیر منتظره (حداکثر تا 5 صفحه)
6 ـ تشریح وضعیت موجود محیط زیست منطقه
در زمینه‌های زیر پیش از اجرای طرح برای هر یک از گزینه‌های پیشنهادی (همراه با نقشه‌ها و ترجیحاً به صورت جداول و نمودارها حداکثر تا 25 صفحه)
6 ـ1ـ تعریف محدوده مطالعاتی و نمایش روی نقشه
6 ـ2ـ محیط فیزیکی شامل موارد:
6 ـ2ـ1ـ خاکشناسی (نوع و قابلیتهای کار، شیب، فرسایش و ...) آلودگیهای خاک و منابع مهم آنها
6 ـ2ـ2ـ زمین شناسی (مثل توپوگرافی، زلزله خیزی، رانش زمین و ...)
6 ـ2ـ3ـ منابع آب (موقعیت، کیفیت و کمیت آبهای سطحی و زیرزمینی، وضعیت سطح ایستایی منطقه و رژیمهای سیلابی و کم آبی) آلودگیهای آب و منابع مهم آنها، مصارف فعلی منابع آب)
6 ـ2ـ4ـ هوا و اقلیم (وضعیت اقلیمی گلباد، نزولات، دما و تبخیر در دوره زمانی 5 ـ10 ساله) آلودگیهای هوا و منابع مهم آنها
6 ـ2ـ 5 ـ صدا و ارتعاشات (سطح صدا) آلودگیهای صوتی و منابع مهم آنها
6 ـ3ـ محیط طبیعی و بیولوژیکی: زیستگاههای آبی و خشکی با ذکر لیست جوامع گیاهی و جانوری و گونه‌های نادر و با ارزش، مناطق 4 گانه محیط زیست)
6 ـ4ـ بهداشت و سلامت جامعه (با لحاظ نظرات علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی ذیربط محل احداث پروژه)
6 ـ 5 ـ محیط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی (جمعیت و ویژگیها و تحولات آن، اشتغال، تسهیلات، آموزش، اعتقادات فرهنگی و مذهبی، میراث فرهنگی)
6 ـ 6 ـ معرفی اجمالی سایر طرحهای توسعه مصوب و یا در دست اجرای محدوده مطالعاتی (طرحهای توسعه کشاورزی، صنعتی و خدماتی با نمایش موقعیت آنها نسبت به محل اجرای طرح مورد نظر روی نقشه توپوگرافی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح)
6 ـ7ـ تشریح کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه و راهبردهای طرح‌های برنامه‌ریزی بالادست برای محدوده فوق‌الاشاره
7ـ پیش‌بینی آثار و پیامدهای مثبت و منفی طرح (در طرحهای چند پروژه‌ای با تأکید بر اثرات تجمعی) برای هر یک از گزینه‌ها و فازهای پیشنهادی (حداکثر تا 20 صفحه) به صورت زیر:
7ـ1ـ اثر بر محیط فیزیکی (توپوگرافی، خاک، ویژگیهای زمین‌شناسی، آب، هوا و اقلیم)
7ـ2ـ اثر بر محیط طبیعی و بیولوژیکی (جوامع گیاهی و جانوری، زیستگاههای آبی و خشکی)
7ـ3ـ اثر بر وضعیت بهداشت و سلامت جامعه (با لحاظ نظرات علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی ذیربط محل احداث پروژه)
7ـ4ـ اثر بر محیط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی (جمعیت، اشتغال، مسکن، آموزش، اعتقادات فرهنگی و مذهبی، میراث فرهنگی و ...)
7ـ 5 ـ اثر بر کاربریهای اراضی و دیگر طرحهای توسعه محدوده مطالعاتی
8 ـ تجزیه و تحلیل آثار کاربریها و پیامدهای زیست محیطی طرح و استنتاج
9ـ مدیریت و پایش زیست محیطی
9ـ1ـ ارائه شـیوه‌های پیشـگیری کاهـش و کنترل برای هر یـک از آثار منـفی زیست محیطی مرتبط با فعالیتهای طرح (حداکثر تا 10 صفحه)
9ـ2ـ ارایه برنامـه کلی مدیریت زیسـت محیطی برای اندازه‌گیری و پایش آثار زیست محیطی و بازرسی و نظارت بر حسن انجام اقدامات پیشنهادی کنترل و کاهش
10ـ ارزیابی و مدیریت ریسک زیست محیطی (بر حسب ضرورت)
11ـ منابع و مراجع مورد استفاده در تهیه گزارش ارزیابی اجمالی، ادارات سازمانهای دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی
12ـ نام و مشخصات، مسئولیت و تجربیات ارزیابی هر یک از مشاوران و تهیه‌کنندگان گزارش ارزیابی اجمالی
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19486
تاریخ تصویب :
1390/3/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :