جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص فهرست داروهای گیاهی (طبیعی) مشمول بیمه‌های درمانی شماره218349/ت46305هـ


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/7/1390 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (10) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب 1373ـ تصویب نمود:
داروهای گیاهی (طبیعی) به شرح فهرست پیوست (در پنجاه و شش ردیف) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است مشمول بیمه‌های درمانی می‌شوند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19491
تاریخ تصویب :
1390/7/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت تعاون
موضوع :