جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تازه شهر شماره90/300/89829


استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محتـرم وزیـران، به استـحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهـرسازی و معـماری ایران در جـلسه مورخ 9/8/1390 طرح جامـع شهر تازه‌شـهر را که در اجـرای بنـد (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 28/11/1389 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ با عنایت به اینکه طبق شرح خدمات طرح در مقیاس جامع ـ تفصیلی تهیه شده است لازم است ضوابط و مقررات مربوط به پلاک‌های همجوار محورهای استقرار کاربریهای عمده شهری و تجاری محله‌ای شامل تراکم، سطح اشغال و نحوه اختلاط کاربری‌ها تهیه و ارائه گردد.
2ـ باغات موجود شرق و شمال شرق شهر از محدوده طرح خارج گردند و خط محدوده در آن قسمت بر لبه بیرونی کاربری‌های پیشنهادی منطبق گردد.
3ـ عناویـن کاربریهای پیشنهادی با شرح خـدمات قرارداد و مصـوبات شورای عالـی شهرسـازی و معـماری (طرح تدقیـق عنـاوین کاربریها و تعییـن سرانه آنهـا) هماهنگ گردد.
4ـ نقشه منطقه‌بندی حریم بعنوان یکی از اسناد طرح ارائه گردد.
5 ـ در ضوابط و مقررات پیشنهادی اساس طرح هماهنگ با مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه گردد.
6 ـ فضای سبز حفاظتی اطراف شهر از محدوده شهر خارج و در بیرون خط محدوده حفظ گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1398) معادل 9540 نفر در محدوده‌ای به وسعت 228 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 42 نفر در هکتار) تهیه شده است. مساحت حریم مصوب شهر نیز 974 هکتار می‌باشد.
ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه مسکن و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر تازه شهر بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19491
تاریخ تصویب :
1390/8/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :