جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

اصلاح ماده (37) الحاقی به آیین‌نامه تشکیلات حرفه‌ای کاردان‌های فنی شماره223165/ت46464هـ

وزارت راه و شهرسازی
هیئـت وزیران در جلسه مورخ 28/10/1390 بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استـناد اصل یکصـد و سی و هـشتم قانون اساسـی جمـهوری اسـلامی ایران تصویب نمود:
در ماده (37) الحاقی به آیـین‌نامه تشکیلات حرفه‌ای کاردان‌های فنی، موضوع تصویب‌نامه شماره 42014/ت46464ک مـورخ 27/2/1390 بعد از عبارت « تعیین‌شده» عبارت « براساس قوانین و مقررات مربوط» اضافه می‌شود.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19495
تاریخ تصویب :
1390/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :