جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انجام اصلاحات ساختاری شماره29238/206مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انجام اصلاحات ساختاری،
افزایش کارآمدی، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های مربوط به امور تربیت بدنی
و پرورشی و ارتقای اثربخشی و انعطاف‌پذیری در وزارت آموزش و پرورش


وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 5/10/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به منظور انجام اصلاحات ساختاری، افزایش کارآمدی، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های مربوط به امور تربیت بدنی و پرورشی و ارتقای اثربخشی و انعطاف‌پذیری در وزارت آموزش و پرورش، تصویب نمود:
1ـ فعالیت‌های مربوط به امور پرورشی و تربیت بدنی از یکدیگر تفکیک و ساختار « معاونت پرورشی و تربیت بدنی» در وزارت آموزش و پرورش به دو معاونت « پرورشی و فرهنگی» و « تربیت بدنی و سلامت» اصلاح می‌شود.
تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و محل استقرار معاونت‌های مذکور از محل پست‌های سازمانی و امکانات موجود اقدام نماید.
وزارت آموزش و پرورش ضمن انجام اصلاحات ساختاری لازم در چارچوب این مصوبه، اهداف، شرح وظایف و تشکیلات معاونت پرورشی و فرهنگی و معاونت تربیت بدنی و سلامت، را طی مدت 3 ماه تهیه و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور می‌رسد.
وزیر آموزش و پرورش مسئول حُسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری، گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می‌کند.
رییس‌جمهور و رییس شورای عالی اداری ـ محمود احمدی ‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19497
تاریخ تصویب :
1390/10/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :