جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

الحاق متن به تصویب‌نامه ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید داخل دارند به صورت ریفاینانس شماره226152/ت46627هـ
18/11/1390
الحاق متن به تصویب‌نامه ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید داخل دارند
به صورت ریفاینانس


وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/10/1390 بنا به پیشنهاد حوزه معاون اول رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به تصویـب‌نامه شمـاره 207903/ت43858ک مـورخ 22/10/1388 الحاق می‌شود:
فهرست کالاهای موضوع این تصویب‌نامه در کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای اجرایی (حسب مورد) تعیین و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد.


معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19499
تاریخ تصویب :
1390/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :