جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر باغستان شماره90/300/97552مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر باغستان

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 12/10/1390، طرح جامع شهر باغستان را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 14/4/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ با حفظ سطوح و سرانه‌های پیشنهادی (مصوب)، افق طرح جامع به سال 1400 افزایش یابد (جمعیت پیش‌بینی شده ثابت و نرخ رشد پیشنهادی 49/2 درصد).
2ـ عرض بستر رودخانه و حریم آن در محدوده خادم‌آباد در نقشه کاربری پیشنهادی منعکس گردد.
3ـ اساس طرح مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه شود و باغات درون محدوده شهر تثبیت گردد و هرگونه تغییر در آن به عنوان تغییر در اساس طرح مطرح گردد. ضمناً هرگونه ساخت و ساز در باغات داخل محدوده تابع دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری خواهدبود.
4ـ خط محدوده در قسمت غربی خادم‌آباد بر تقاطع همسطح پیشنهادی (شبدری) تدقیق گردد.
5 ـ خط حریم شهر در قسمت غربی منطبق بر مرز تقسیمات کشوری (شهرستان) تدقیق گردد.
6 ـ کاربری ذخیره خدماتی در بخش ضوابط و مقررات پیشنهادی به کاربری خدماتی تبدیل شود. (در نقشه‌ها و جداول اصلاح صورت گرفته است)
7ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح گردد.
8 ـ خطوط انتقال برق فشار قوی در نقشه پهنه‌بندی حریم شهر منعکس شود و در اسناد طرح، مساحت حریم با کسر سطح محصور محدوده از سطح محصور حریم مشخص قید گردد.
9ـ باغات داخل محدوده شهر که در حاشیه شمالی شهر واقع شده است، از محدوده شهر خارج گردد.
10ـ با توجه به سرانه بالای فضای سبز پیشنهادی، فضای سبز در قسمت شمال شرقی نصیرآباد از محدوده شهر خارج گردد و با همان کاربری در منطقه‌بندی حریم شهر حفظ شود.
11ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آن اصلاح گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 96270 نفر در محدوده‌ای به وسعت 5/1023 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 05/94 نفر در هکتار) تهیه شده است. مساحت حریم مصوب شهر نیز6/6590 هکتار می‌باشد.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر باغستان بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19499
تاریخ تصویب :
1390/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان تهران
موضوع :