جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهرکرد شماره13199/90/دش
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهرکرد

(مصوب جلسه 702 مورخ 8/9/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهرکرد» که در جلسه 702 مورخ 8/9/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 19/6/1390 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
«آقای دکتر اسماعیل اسدی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه شهرکرد انتخاب می‌شود».


رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19499
تاریخ تصویب :
1390/9/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :