جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شماره13109/90/دش
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
(مصوب جلسه 705 مورخ 27/10/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی
مصوبه «تأیید انتخاب رئیـس دانشگاه آزاد اسلامی» که در جلسه 705 مـورخ 27/10/1390 شـورای عالی انقلاب فرهنـگی به تصویب رسـیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود:
«آقای دکتر فرهاد دانشجو براساس رأی هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت 4 سال به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب می‌شوند.»


رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19499
تاریخ تصویب :
1390/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :