جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای بلوک مرکز بخش اسماعیلی از توابع شهرستان جیرفت استان کرمان به شهر شماره229151/ت47291ک
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای بلوک مرکز بخش اسماعیلی
از توابع شهرستان جیرفت استان کرمان به شهر

وزارت کشور

وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 18/10/1390 بنا به پیشنهاد شماره 94062/42/4/1 مورخ 26/6/1390 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای بلوک مرکز بخش اسماعیلی از توابع شهرستان جیرفت استان کرمان پس از تجمیع با روستاهای امیرآباد، حسین‌آباد و محمدآبادسفلی از توابع همین بخش به شهر تبدیل و به عنوان شهر بلوک شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 17/11/1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19501
تاریخ تصویب :
1390/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :