جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

حذف تبصره (1) بند (1) تصویب‌نامه شماره 116689/ت45059هـ مورخ 8/6/1390 شماره229427/ت45059هـ
حذف تبصره (1) بند (1) تصویب‌نامه شماره 116689/ت45059هـ
مورخ 8/6/1390

وزارت معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/10/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
عبارت «و فهرسـت کالاهای مشمول» از تبصـره (1) بند (1) تصویب‌نامه شماره 116689/ت45059هـ مورخ 8/6/1390 حذف می‌گردد.


معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19501
تاریخ تصویب :
1390/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ستاد مركزی میارزه با قاچاق كالا و ارز
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :