جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور شماره229429/ت47214هـاصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور


وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/10/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تصویب نمود:
تصویـب‌نامه شماره 120833/ت47214هـ مورخ 15/6/1390 به شرح زیـر اصلاح می‌شود:
1ـ متن زیر جایگزین بند «ب» ماده (1) می‌شود:
ب ـ افراد مذکور در بند «الف» با داشتن حداقل ده سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه به صندوق.
2ـ در بند «ب» ماده (4) عبارت «اینگونه مستمری‌بگیران از شمول ماده (111) قانون تأمین اجتماعی خارج می‌باشند» حذف می‌شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19501
تاریخ تصویب :
1390/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت تعاون
موضوع :