جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

اصلاح ماده (37) مکرر تصویب‌نامه شماره 170756/ت39730هـ مورخ 6/10/1390 شماره210782/39730اصلاح ماده (37) مکرر تصویب‌نامه شماره 170756/ت39730هـ
مورخ 6/10/1390

وزارت امور اقتصادی و دارایی
نظر به اینکه در ماده (37) مکرر تصویب‌نامه شماره 170756/ت39730هـ مورخ 6/10/1390، به ترتیب عبارتهای «هیئت ویژه رسیدگی» و «هیئت یاد شده» به صورت عبارتهای «هیئت رسیدگی» و «هیئت مدیره یاد شده» تحریر شده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.
دبیر هیئت دولت ـ علی صدوقی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19501
تاریخ تصویب :
1390/11/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :