جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

بخشنامه شماره 100/53118/9000ـ 19/11/1390 به رؤسای کل دادگستری استانها شماره100/53118/9000
19/11/1390مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 100/53118/9000ـ 19/11/1390 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه شماره 100/53118/9000ـ 19/11/1390
به رؤسای محترم کل دادگستری استانها

به موجب بند 2 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن" href="/tags/12531/ماده-1-قانون-الحاق-موادی-به-قانون-ساماندهی-و-حمایت-از-تولید-و-عرضه-مسکن/" class="link">ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 2/12/1388 مجلس شورای اسلامی مقرر شده یک نفر از قضات به عنوان عضو هیات مقرر در بند یاد شده به منظور رسیدگی و صدور رای در مواردی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نـشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأت در حوزه قضایی مربوط اقدام نمایند.


رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
19501
تاریخ تصویب :
1390/11/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دادگستری استانهای سراسر كشور
موضوع :