×

بخشنامه شماره 100 53118 9000ـ 19 11 1390 به رؤسای کل دادگستری استانها

بخشنامه شماره 100 53118 9000ـ 19 11 1390 به رؤسای کل دادگستری استانها

بخشنامه-شماره-100-53118-9000ـ-19-11-1390-به-رؤسای-کل-دادگستری-استانها

وکیل

بخشنامه شماره 100/53118/9000ـ 19/11/1390 به رؤسای کل دادگستری استانها شماره100/53118/9000
19/11/1390مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 100/53118/9000ـ 19/11/1390 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه شماره 100/53118/9000ـ 19/11/1390
به رؤسای محترم کل دادگستری استانها

به موجب بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 2/12/1388 مجلس شورای اسلامی مقرر شده یک نفر از قضات به عنوان عضو هیات مقرر در بند یاد شده به منظور رسیدگی و صدور رای در مواردی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نـشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأت در حوزه قضایی مربوط اقدام نمایند.


رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 19501

تاریخ تصویب : 1390/11/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : دادگستری استانهای سراسر كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.