جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

اصلاح تبصره (1) ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شماره230832/ت47707ک
اصلاح تبصره (1) ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی
و حمایت از تولید و عرضه مسکن

وزارت راه و شهرسازی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصـویب‌نامه شماره 152753/ت43505هـ مـورخ 2/8/1388 تصویب نمودند:
1ـ تبصره (1) ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصـویب‌نامه 24198/ت41527ک مـورخ 7/2/1388 به شـرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره1ـ مبلغ اجاره بهای سال اول اراضی مشمول برنامه یادشده، معادل بیست درصد (20%) قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در سال اول است و این رقم برای سال‌های بعد تا (99) سال، سالانه (5%) افزایش می‌یابد. قرارداد اجاره (99) ساله امضا شده توسط وزارت راه و شهرسازی با متقاضی به منزله اجاره‌نامه رسمی است.
2ـ متن زیر به انتهای تبصره (2) ماده(1) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب‌نامه 24198/ت41527ک مورخ 7/2/1388 اضافه می‌گردد:
شرط سابقه سکونت برای روحانیون با تأیید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، نیروهای نظامی و انتظامی با تایید فرماندهی استان مربوط یا حکم انتقال، الزامی نمی‌باشد.
3ـ بانک مسکن مجاز است نسبت به اعطای پنجاه هزار (50.000) فقره تسهیلات چهارصد میلیون ریالی ساخت مسکن با میانگین سپرده‌گذاری دویست میلیون (200.000.000) ریال طی (9) ماه و یا متناظر آن برای هر واحد مسکونی اقدام نماید. سقف فروش اقساطی تسهیلات یادشده مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال به علاوه سود دوران مشارکت این تسهیلات می‌باشد.
4ـ در اجرای بنـد (125) قانون بودجه سال 1390 کـشور دولت مکلف اسـت به جانبازان (25%) درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا (همسر، فرزند و والدین شهدا) که در سالهای گذشته از وام مسکن استفاده کرده‌اند و در حال حاضر دارای مسکن ناتمام و یا نامناسب هستند، با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت تکمیل یا ساماندهی مسکن خود، مابه‌التفاوت وام قبلی تا سقف وام مصوب در سال 1389 را در قالب تسهیلات ساخت مسکن یا مسکن مهر و یا تسهیلات مسکن مهر ملکی با همان وثیقه قبلی یا وثیقه جدید پرداخت نماید.
5 ـ بند (2)تصویب‌نامه شماره 63189/ت42687ک مورخ 24/3/1388 لغو می‌شود.
6 ـ متن زیر به عنوان بند (3) جایگزین بند (3) تصمیم‌نامه شماره 170231/ت46782ن مورخ 29/8/1390 می‌شود:
3ـ در صورتی که زمین پروژه‌های احداثی مسکن اجاره‌ای پنج ساله، متعلق به دولت باشد و توسط اداره کل راه و شهرسازی و یا شرکت عمران شهرهای جدید به سازنده واگذار شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف ـ در پروژه‌های احداث شده در اراضی دولتی که زمین آن توسط ادارات کل راه و شهرسازی و یا شرکت عمران شهرهای جدید به سازنده واگذار شده باشد، زمین پروژه مجدداً به بهای روز کارشناسی و بهای آن توسط طرف قرارداد پرداخت می‌شود.
ب ـ بانـک‌های عامل براساس آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم‌نامه‌های شماره 257703/44245 مورخ 23/12/1388 و شماره 26687/ت46517ن مورخ 10/2/1390 نسبت به پرداخت تسهیلات تکمیلی به پروژه‌های مسکن اجاره‌ای (5) ساله (اراضی دولتی و غیردولتی) تا سقف دویست، دویست و بیست و دویست و پنجاه میلیون ریال به ترتیب برای پروژه‌های غیرصنعتی، نیمه‌صنعتی و صنعتی با ترتیب زیر اقدام خواهند نمود:
ب ـ 1ـ چنانچه متقاضیان واحدهای اجاره‌ای پنج ساله واجد شرایط چهارگانه مسکن مهر باشند، تسهیلات با نرخ‌های یارانه‌ای مصوب مسکن مهر در مرحله مشارکت مدنی و فروش اقساطی پرداخت فرم (ج) متقاضیان قرمز و دفترچه فروش اقساطی به نام هر یک از اعضا صادر می‌شود.
ب ـ2ـ چنانچه فرم (ج) متقاضیان سبز باشد لکن واجد سایر شرایط مسکن مهر نباشند، تسهیلات با نرخ‌های مصوب بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و فرم (ج) متقاضی قرمز و دفترچه فروش اقساطی به نام هر یک از اعضا صادر می‌شود.
7ـ بانک مسکن موظف است نسبت به افزایش سقف تسهیلات بیست هزار واحد مسکن مهر احداثی در شهر جدید پرند که توسط شرکت کوزو اسکی حصار پارس احداث می‌شود به مبلغ سیصد میلیون (300.000.000) ریال اقدام نماید.
8 ـ سقف تسهیلات فردی مسکن روستایی یکصد و بیست و پنج میلیون (125.000.000) ریال برای سهمیه باقیمانده سالهای 1389 و 1390، در همه بانکهای عامل تعیین می‌شود.
9ـ در بند (1) تصمیم‌نامه شماره 129493/ت47098ن مورخ 28/6/1390 عبارت «آذرماه سال 1390» به عبارت «آخر فروردین ماه سال 1391» تغییر می‌یابد.
10ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌تواند برای ایثارگران غیرایرانی که فاقد شناسنامه ایرانی می‌باشند تعداد (5000) فقره تسهیلات بانکی مندرج در تصویب‌نامه شماره 131956/ت47098ک مورخ 3/7/1390 را به نام خود دریافت و بازپرداخت اقساط آن را تضمین نماید.
11ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌تواند تعداد (2000) فقره وام ساخت یا خرید مسکن از سهمیه سالجاری را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات گذشته واحد مسکونی دریافت و هم‌اکنون مسکن آنان دارای اشکال اساسی است استفاده نماید.


معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19503
تاریخ تصویب :
1390/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :