جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خاکعلی شماره90/300/98007مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خاکعلی

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/10/1390، طرح جامع ـ تفصیلی شهر خاکعلی را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 15/8/1389 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ اساس طرح بر اساس دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع مصوب23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.
2ـ نقشه شبکه معابر پیشنهادی مطابق آئین‌نامه طراحی راه‌های شهری ایران اصلاح گردد. دسترسی برای قسمت‌های مرکزی بافت در بخش‌هایی که تأمین نشده در نظر گرفته شود.
3ـ محدوده شهر در نقشه طرح جامع و تفصیلی بر یکدیگر منطبق گردد.
کاربری با قابلیت توسعه خدماتی ـ مسکونی به کاربری مسکونی با تأمین خدمات تغییر یابد.
5 ـ باغات موجود در شهر تثبیت گردد و هرگونه تغییر در آن به عنوان تغییر در اساس طرح مطرح گردد.
6 ـ حریم شهر مطابق با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف مشخص شده در مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (5 برابر محدوده) کاهش یابد و نقشه منطقه‌بندی آن تهیه و ارائه گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 4401 نفر در محدوده‌ای به وسعت 80 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 01/55 نفر در هکتار) تهیه شده است. مساحت حریم مصوب شهر نیز 5581 هکتار می‌باشد.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر خاکعلی بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19503
تاریخ تصویب :
1390/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان قزوین
موضوع :