جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر دهدز شماره90/300/98022
12/11/1390مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر دهدز

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان
در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/10/1390 طرح جامع شهر دهدز را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغـییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهـرسازی و تعییـن وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیـه و در تاریخ 21/3/1390 در شـورای برنامه‌ریزی و توسعـه استان خوزستان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
کاربری با عنوان طبیعی واقع در حاشیه شهر از محدوده شهر خارج شود و خط محدوده بر شبکه معابر و بافت موجود منطبق شود.
2ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه گردد.
3ـ تقاطع‌های غیرهمسطح داخل شهر حذف شود و به جای آن تقاطع همسطح در قالب طرح هندسی مناسب تهیه و ارائه گردد. (با توجه به پیش‌بینی کمربندی در ضلع جنوب شهر)
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 10574 نفر در محدوده‌ای به وسعت 210 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 40/50 نفر در هکتار) تهیه شده است. مساحت حریم مصوب شهر نیز 3/1041 هکتار می‌باشد.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر دهدز بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمدغراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19503
تاریخ تصویب :
1390/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خوزستان
موضوع :