جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سروستان شماره90/300/97946مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر سروستان

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 12/10/1390 طرح جامع شهر سروستان را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 28/2/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ افق طرح به سال 1403 (15ساله) افزایش یابد. (با حفظ جمعیت و محدوده مصوب)
2ـ کاربری باغات واقع در جنوب غربی و شمال شرقی شهر از محدوده شهر خارج شود و خط محدوده بر بافت موجود و کاربری‌های پیشنهادی منطبق گردد.
3ـ فضای سبز جنوبی بعد از خط فشار قوی برق از محدوده شهر خارج شود و خط محدوده شهر بر حریم خط فشار قوی تدقیق شود.
4ـ کاربری مازاد مسکونی به مسکونی با تأمین خدمات تغییر یابد و بر روی نقشه کاربری پیشنهادی لحاظ شود.
5 ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.
6 ـ مساحت محدوده شهر از اندازه مساحت حریم کسر گردد و حریم خطوط فشار قوی برق در نقشه منطقه‌بندی حریم مشخص شود.
7ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1403) معادل 23295 نفر در محدوده‌ای به وسعت 79/636 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 58/36 نفر در هکتار تراکم) تهیه شده است. مساحت حریم مصوب شهر نیز 5/3641 هکتار می‌باشد.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر سروستان بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19503
تاریخ تصویب :
1390/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :