جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر غرق‌آباد شماره90/300/68951استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی

در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر غرق‌آباد در جلسه مورخ 4/10/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ اراضی الحاقی به محدوده طرح جامع با کاربری پیشنهادی مسکونی واقع در شرق شهر (شمال جاده ساوه ـ همدان) از محدوده طرح خارج و خط محدوده شهر بر حد شمالی محور ساوه ـ همدان تدقیق گردد.
2ـ اراضی اختصاص‌یافته به گورستان در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی با کاربری فضای سبز مشخص گردد.
3ـ اساس طرح جامع مطابق با مصوبه مورخ 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تشخیص اساس طرح جامع در ضوابط و مقررات پیشنهادی هماهنگ گردد. در این خصوص لازم است مواردی که با مصوبه مذکور هماهنگ نیستند از فهرست مغایرت‌های اساسی طرح حذف گردد.
4ـ حریم شهر مطابق با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کاهش یابد، بنحوی که حداکثر هماهنگی با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تناسب سطح حریم با محدوده طرح جامع (3 تا 5 برابر) حاصل گردد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
لازم می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ شهر مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19397
تاریخ تصویب :
1389/10/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مركزی
موضوع :