جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع راهبردی ـ ساختاری شهر صفادشت شماره90/300/68987


استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع راهبردی ـ ساختاری شهر صفادشت واقع در حوزه شهری کرج ـ شهریار در جلسه مورخ 8/3/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ تا تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی کلیه سطوح خدماتی موجود و یا مصوب در طرح هادی مصوب کماکان می‌بایست ملاک عمل شهرداری قرار گیرد.
صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه (نظیر تعمیرگاه‌ها، دامداری‌ها، پادگان‌ها و...) با مساحت بالای 5000 مترمربع (یک پلاک و یا چند پلاک) در صورت وقوع در هر کدام از پهنه‌ها با رعایت مفاد قانون نظام جامع راهبردی کشور، منوط به تامین خدمات در چارچوب طرح جامع جدید و تصویب طرح تفصیلی پیشنهادی توسط کمیسیون ماده 5 خواهد بود.
ساخت و ساز در کلیه پلاک‌هایی که براساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز، باغ تلقی می‌گردد، در هر پهنه‌ای که واقع شده باشند، در قالب دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری امکان‌پذیر خواهد بود.
4ـ در پهنه‌های مختلط اداری و خدمات (M , S) سهم خدمات می‌بایست دقیقا مشخص و در زمان صدور پروانه شهرداری، موظف به دریافت حق‌السهم خدمات می‌باشد. ضمنا تا تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی شهرداری صرفا در قطعات به مساحت کمتر از 5000 مترمربع (یک یا چند قطعه) مجاز به صدور پروانه می‌باشد.
5 ـ هرگونه ساخت و ساز در حریم شهر با رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط با حریم صرفا پس از اخذ مصوبه از کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز خواهد بود.
6 ـ تراکم پایه برای پلاک‌های واقع در کلیه پهنه‌ها (M,S,R) 80 درصد با کاربری مسکونی تعیین و مازاد آن (تا سقف تراکم مجاز و کاربری انتفاعی مطابق پهنه مصوب) صرفا با پرداخت پذیره (عوارض مازاد بر تراکم) پیشنهادی توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر و تائید فرمانداری محترم به ملک تعلق خواهد گرفت. مواردی که سهم خدمات بصورت زمین توسط شهرداری اخذ می‌گردد و یا خدمات راسا توسط متقاضی احداث می‌گردد مشمول اخذ پذیره نخواهدبود.
کلیه املاک و اراضی که براساس مصوبات قانونی تغییرکاربری پیدا کرده‌اند در طرح جامع ابقا می‌گردد.
8 ـ ضوابط و مقررات طرح جامع متعاقباً ابلاغ خواهد شد. همچنین شهرداری می‌تواند نسبت به کارگیری مشاور ذیصلاح برای انجام مطالعات طرح تفصیلی با هماهنگی اداره کل مسکن و شهرسازی استان اقدام نماید اساس طرح جامع مطابق با مصوبه مورخ 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تشخیص اساس طرح جامع در ضوابط و مقررات پیشنهادی ارائه گردد.
9ـ افق طرح با حفظ سقف جمعیتی و سطوح پیشنهادی شهر به سال 1400 افزایش یابد.
10ـ حرایم مربوط به خطوط انتقال انرژی در نقشه پهنه‌بندی پیشنهادی درج گردد و از اختصاص این اراضی به هر یک از پهنه‌های R,S,M خودداری گردد.
11ـ جدول سطوح و سرانه‌های پیشنهادی شهر بر مبنای میزان تخصیص واقعی اراضی به هر پهنه و زیر پهنه ارائه گردد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
لازم می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ شهر مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19397
تاریخ تصویب :
1389/3/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان تهران
موضوع :