جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر رزوه شماره90/300/68962


استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر رزوه در جلسه مورخ 28/9/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
کاربری فضای سبز در نقشه‌های پیشنهادی در شمال غرب شهر از محدوده شهر خارج شود.
2ـ اساس طرح جامع بر اساس دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.
اراضی با کاربری کشاورزی در نقشه کاربری پیشنهادی در جنوب شرقی شهر از محدوده شهر خارج گردد.
مساحت حریم پیشنهادی با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا حد ممکن کاهش یابد.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
لازم می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ شهر مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19397
تاریخ تصویب :
1389/9/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :