جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزیر جهاد کشاورزی به عنوان یکی از وزیران عضو شورای پول و اعتبار و وزیران نفت و صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزیران شماره160859/ت47367هـعضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت نفت ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به پیشنهادهای شماره 129540/90 مورخ 5/6/1390 و شماره 131419/90 مورخ 6/6/1390 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (88) و (89) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1389ـ تصویب نمود:
وزیر جهاد کشاورزی به عنوان یکی از وزیران عضو شورای پول و اعتبار و وزیران نفت و صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزیران عضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شوند.


معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19422
تاریخ تصویب :
1390/8/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت نفت
موضوع :