جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص محاسبه سود بازرگانی گوشت قرمز وارد شده به کشور از تاریخ 1/1/1385 لغایت 24/5/1385 شماره160883/ت45155کوزارت معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
سود بازرگانی گوشت قرمز وارد شده به کشور از تاریخ 1/1/1385 لغایت 24/5/1385، مطابق تصویب‌نامه شماره 85938/ت34580ک مورخ 20/12/1384 محاسبه و اخذ گردد.معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19422
تاریخ تصویب :
1390/8/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :