جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص اصلاح آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران شماره160890/ت46556هـ
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 124618/ت36154ک مورخ 6/6/1389 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
1ـ در بند (ب) ماده (9)، بعد از عبارت « عقد قرارداد و» واژه « با» به واژه « یا» اصلاح می‌گردد.
2ـ در بند (25) ماده (14)، بعد از واژه « شرکت» عبارت « و رعایت تشریفات برگزاری مناقصه» اضافه می‌گردد.
3ـ در بند (15) ماده (31) عبارت « یا دیگری» حذف گردد.
4ـ در تبصره (2) ماده (32) عبارت « در غیر این صورت شرکت می‌تواند با همان شرایط و قیمت، معامله را به ترتیب به نفرات واجد شرایط بعدی واگذار نماید» حذف می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19422
تاریخ تصویب :
1390/8/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :