جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند (34) قانون بودجه سال 1390 کل کشور شماره169835/ت47215هـ
وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/6/1390 به استناد بند (34) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (34) قانون بودجه سال 1390 کل کشور


ماده1ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است قرارداد عاملیت موضوع بند (34) قانون بودجه سال 1390 کل کشور را در سقف تخصیص اعتبار ابلاغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط منعقد نماید.
ماده2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در ازای خدمات بانک عامل شامل بررسی و ارزیابی توجیه فنی، اقتصادی، مالی و بازار طرح، برآورد میزان سرمایه‌گذاری لازم، زمان اجرای طرح، ارزیابی وثیـقه‌ها، تضمـین‌ها، تنظـیم و انعقاد قراردادها و نظارت بر مصـرف وجوه و تسهیلات در طول اجرای طرح و وصول مطالبات، حداکثر یک درصد (1%) از منابع یادشده را طبق قرارداد منعقدشده به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت نماید.
ماده3ـ بانک عامل موظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد آنها از نظر توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی بررسیهای لازم را به عمل آورده و نظر قطعی خود را در خصوص رد و ارایه وثیقه حسب مورد حداکثر ظرف یک ماه اعلام نماید.
ماده4ـ نرخ سود عقود مبادله‌ای براساس بسته سیاستی ـ نظارتی بانکی کشور و سود علی‌الحساب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا" href="/tags/15467/قانون-عملیات-بانکی-بدون-ربا/" class="link">قانون عملیات بانکی بدون ربا و به میزان تعیین‌شده در قرارداد عاملیت مشخص می‌شود.
ماده5 ـ بانک عامل موظف است گزارش عملکرد وجوه واریزی در قالب قرارداد عاملیت، طرحهای مصوب، مبالغ پرداختی قطعی، وصولی اقساط، پرداختی وجوه وصولی به خزانه و مانده حساب نزد بانک را هر سه ماه یکبار به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.
تبصره ـ بانک عامل موظف است مبالغ بلااستفاده در پایان سال را به خزانه واریز نماید. نظارت بر حُسن اجرای این تبصره برعهده وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
ماده6 ـ بانک عامل موظف است حسابهای مربوط به تسهیلات موضوع این آیین‌نامه را به صورتی نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک اصل و سود تسهیلات اعطاشده و اقساط معوق و میزان وجوه در اختیار، قابل تحصیل باشد.
ماده7ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد اجرای بند (34) قانون بودجه سال 1390 کل کشور را در مقاطع سه ماهه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارایه نماید.معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19434
تاریخ تصویب :
1390/6/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :