×

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات و نهادهای دولتی در مورد نحوه برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات و نهادهای دولتی در مورد نحوه برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

بخشنامه-به-کلیه-وزارتخانه‌ها،-سازمانها-و-ادارات-و-نهادهای-دولتی-در-مورد-نحوه-برگزاری-نهمین-دوره-انتخابات-مجلس-شورای-اسلامی

وکیل

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات و نهادهای دولتی در مورد نحوه برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شماره169394/47501وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور
با عنایت به اینکه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از تاریخ 3/10/1390 با تشکیل هیئتهای اجرایی و ثبت نام از داوطلبان آغاز خواهد شد، لذا مقتضی است دستگاههای اجرایی براساس ماده (11) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های آن که در ذیل آمده است، برای هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات، همکاری و مساعدت لازم را در طول برگزاری انتخابات به ویژه در روز اخذ رأی با وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شورای نگهبان و هیئتهای نظارت معمول دارند.
« ماده11ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهدشد.
تبصره1ـ در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگانهای فوق‌الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیئتهای منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره2ـ حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می‌گردد.»معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 19434

تاریخ تصویب : 1390/8/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : استانداری های سراسر كشور - وزارتخانه ها - -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.