×

بخشنامه شماره 100 56112 9000ـ 8 12 1390

بخشنامه شماره 100 56112 9000ـ 8 12 1390

بخشنامه-شماره-100-56112-9000ـ-8-12-1390 بخشنامه شماره 100/56112/9000ـ 8/12/1390 شماره100/56112/9000
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 100/56112/9000ـ 8/12/1390 ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب 15 روز مرخصی داده شود.
الف)زندانیان محکوم به حبس:
1ـ محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس.
2ـ محکومین به حبس بیش از 10 سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس.
3ـ محکومین به حبس از 5 تا 10 سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.
4ـ محکومین به حبس از یک سال تا 5 سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس.
5 ـ محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره ـ محکومین به حـبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از یک ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود.
ب) زنـدانیانی که صرفاً به دلـیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برند:
1ـ محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس.
2ـ محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن ده تا سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تـبصره ـ محکومـین بـه جـزای نقـدی کـه مقـدار باقیمـانده آن کـمتر از ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء شود.
ج) محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی
زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی، صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.
د) مرتکبین جرائم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود.
محکومین جرائم سرقت (اعم از مسلحانه، عادی و یا کیف‌قاپی)، جاسوسی، اقدام علـیه امنیت کشور، آدم‌ربائی، جرایم باندی و سازمـان‌یافته، تجـاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء ، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده موادمخدر و روانگردانها و سایر محکومیـنی که اخلاق و رفـتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده که بـنا به نظر دادسـتان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقه‌بندی شایستگی برخورداری از مرخصی‌ها را ندارند.
تبصره یک: سارقین عادی فاقد سابقه که حداکثر محکومیت آنها یک سال حبس باشد پس از تعطیلات نوروزی از این مرخصی بهره‌مند می‌گردند.
تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از:
1ـ خرید، فروش و توزیع بیش از 20 کیلوگرم تریاک و ملحقات آن.
2ـ حمل و نگهداری بیش از 100 کیلوگرم تریاک و ملحقات.
3ـ خرید و فروش و توزیع بیش از 100 گرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آنها.
4ـ حمل و نگهداری بیش از یک کیلوگرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آنها.
دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 19515

تاریخ تصویب : 1390/12/8

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : قوه قضائیه -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.