جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر صائین‌قلعه شماره90/300/106677


17/12/1390
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان
در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 17/11/1390، طرح جامع ـ تفصیلی شهر صائین‌قلعه را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ‌ 30/5/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ باغات واقع در ضلع غربی شهر از محدوده شهر خارج شود و خط محدوده بر لبه کاربری مسکونی پیشنهادی منطبق شود.
2ـ کاربری‌های پیشنهادی باغ مسکونی به باغ تبدیل شود و ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل آن در مورد آن اراضی اعمال گردد.
3ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها تهیه و ارائه گردد.
4ـ اراضی پیشنهادی با عنوان مسکن مهر در صورت توافق نهائی جزء محدوده شهر و در غیر اینصورت از محدوده شهر خارج گردد.
5 ـ نقشه منطقه‌بندی حریم پیشنهادی مطابق بند 8 مصوبه مورخ 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها و همچنین براساس طرح ناحیه ابهر تهیه و ارائه گردد.
6 ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب مورخ 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه گردد.
7ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر براساس آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1403) معادل 15527 نفر در محدوده‌ای به وسعت 275 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 56 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 1650 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر صائین‌قلعه بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19528
تاریخ تصویب :
1390/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان زنجان
موضوع :