جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان ارتفاع مجاز ساختمانها در امتداد امواج رادیویی مراکز مخابراتی زیرساخت کشور شماره 13523/ت 46358هـ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان ارتفاع مجاز ساختمانها در امتداد
امواج رادیویی مراکز مخابراتی زیرساخت کشور
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/5/1390 بنا به پیشنهاد شماره 32267/1 مورخ 7/12/1389 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ میزان ارتفاع مجاز ساختمانها در امتداد امواج رادیویی مراکز مخابراتی زیرساخت کشور به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ ساختمانهای با فاصله هوایی کمتر از دویست متر از مراکز مخابراتی
1ـ در شهر تهران: ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان کمتر از بیست و هفت متر
2ـ در سایر شهرها: ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان کمتر از هفده متر
ب ـ ساختمانهای با فاصله هوایی دویست متر تا هفتصد متر از مراکز مخابراتی
1ـ در شهر تهران: ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان کمتر از سی و سه متر
2ـ در سایر شهرها: ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان کمتر از بیست و سه متر
پ ـ ساختمانهای با فاصله هوایی بیشتر از هفتصد متر از مراکز مخابراتی
1ـ در شهر تهران: ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان کمتر از چهل متر
2ـ در سایر شهرها: ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان کمتر از سی متر
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ضوابط مربوط را برای لحاظ در طرحهای جامع شهری و یا اصلاح آنها به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ نماید.
شهرداریها مکلفند قبل از صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز خارج از چارچوب بند (1)، تأیید لازم را از شرکت ارتباطات زیرساخت اخذ نمایند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، نشانی مراکز مخابراتی زیرساخت را با ذکر موقعیت به شهرداریهای سراسر کشور اعلام نماید.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19553
تاریخ تصویب :
1390/5/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
موضوع :