جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

اصلاح ماده (1) آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه شماره 13564/ت 47506کاصلاح ماده (1) آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 23/12/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (8) قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه ـ مصوب 1368ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، تصویب ‌نمودند:
ماده (1) آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه موضوع تصویب‌نامه شماره 1344/ت121 هـ مورخ 10/4/1369 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ عبارت « برای وسایل نقلیه باربری که ظرفیت بارگیری آنها دو تن یا کمتر باشد، مشروط به آنکه در مسیر تردد آنها مؤسسه حمل و نقل مجاز وجود نداشته باشد» به انتهای بند (3) ماده (1) اضافه می‌شود.
2ـ بند (4) ماده (1) و تبصره (1) ماده (1) آیین‌نامه حذف می‌گردد و عنوان « تبصره (2)» ماده یادشده به «تبصره» اصلاح می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 27/1/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19553
تاریخ تصویب :
1391/1/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :