جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر نائین شماره91/300/2327مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص اصلاح حریم شهر نائین


استاندار محترم استان اصفهان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 9/8/1390 اصلاح حریم شهر نائین را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 18/10/1389 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به‌تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب موضوع مقرر نمود:
مطابق بند 7 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر یکصدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها مساحت حریم شهر تا 5 برابر مساحت محدوده شهر کاهش یابد.
ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه مسکن و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالـبدی موزون شهـر و همچنین توسعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسـایش و رفاه و سـلامت محیط زیسـت شهروندان محترم شهر نائین بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19553
تاریخ تصویب :
1390/8/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :