جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر زاویه شماره91/300/2004مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر زاویه

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی
در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 15/12/1390، طرح جامع ـ تفصیلی شهر زاویه را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 22/5/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه و جمعیت پیشنهادی به سال 1405 کاهش یابد.
2ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق مصوبه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح گردد.
3ـ فضای سبز حفاظتی حاشیه شهر از محدوده شهر خارج گردد و در حریم شهر تثبیت گردد.
4ـ پارک جنگلی واقع در شمال غربی شهر از محدوده شهر خارج گردد و در حریم شهر تثبیت گردد.
5 ـ شهرک صنعتی از حریم شهر خارج گردد و مساحت حریم مطابق بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری حداکثر تا 5 برابر محدوده شهر تعیین گردد.
6 ـ فضای سبز ضلع جنوبی مجتمع خدماتی ـ رفاهی (جنوب مسیر ارتباطی تهران ـ ساوه) از محدوده شهر خارج و در حریم شهر تثبیت گردد.
کاربری ورزشی شمال‌غربی در حد وضع موجود در داخل محدوده شهر قرار گیرد و مابقی اراضی اضافه شده در این بخش حذف گردد و فاصله مابین سوله ورزشی و بافت شهر به کاربری فضای سبز تغییر یابد.
8 ـ عنوان کاربری صنوف مزاحم شهری به کاربری صنعتی (گروه الف) تغییر یابد.
9ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهر مصوب مورخ 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری و مطابق بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد.
10ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.
ایـن طرح براساس جمـعیت پیش‌بیـنی شده برای شهر تا پایان دوره طـرح (1407) معادل 11438 نفر در محدوده‌ای به وسعت 249 هکتار شامل کاربریهـای مورد نـیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخـالص پیشنهادی 46 نفر در هکتار) و حریمـی به مساحت 1550 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر زاویه بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19553
تاریخ تصویب :
1390/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مركزی
موضوع :