جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نهاوند شماره91/300/2015

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر نهاوند

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان
در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 21/1/1391، طرح جامع شهر نهاوند را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 2/4/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان به‌تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ نقشه منطقه‌بندی حریم شهر براساس بند 8 ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مطابق بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد. (نقاط مختصات، تأسیسات داخل حریم و .... مشخص گردد.)
(با توجه به اینکه در طرح قبلی نقشـه منطقه‌بندی حریم ارائه نشده و نقشه منطقه‌بندی جزء اسناد طرحهای جامع می‌باشد) پیشنهاد می‌گردد نقشه مورد نظر در بند 1 با تعیین فعالیت‌های غالب و تدوین ضوابط هر یک از پهنه‌ها (مجاز، مشروط و ممنوع) تهیه و ارائه گردد.
2ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه و جمعیت پیشنهادی طرح به سال 1405 افزایش یابد.
3ـ فضای سبز جنوب شرقی با عنوان طبیعی از محدوده شهر خارج و در نقشه منطقه‌بندی حریم شهر مشخص و حفظ گردد و جدول سطح و سرانه‌ی کاربری فضای سبز مطابق آن اصلاح گردد.
4ـ در عناوین کاربریهای پیشنهادی کاربری ذخیره آپارتمانی به مسکونی تغییر یابد و سایر عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 98029 نفر در محدوده‌ای به وسعت 1366 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 76/71 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 7964 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر نهاوند بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فـوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19553
تاریخ تصویب :
1391/1/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان همدان
موضوع :