جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نکا شماره91/300/2012مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر نکا

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران
در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 21/1/1391، طرح جامع شهر نکا را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 20/5/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران به‌تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.
2ـ گورستان موجود شهر در جدول کاربری‌های پیشنهادی به کاربری فضای سبز تبدیل گردد.
3ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر (پیشنهادی و موجود) مطابق آئین‌‌نامه طراحی راههای شهری ایران مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.
4ـ نقشه منطقه‌بندی حریم براساس بند 8 ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ 10/8/1378 شورای عالی و مطابق بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد و همچنین خط محدوده روستا مشخص گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1403) معادل 71000 نفر در محدوده‌ای به وسعت 890 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 77/79 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 3450 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنـائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعـه آن استان به ریاسـت جنابعالی در فراینـد بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شـده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعـه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبـدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتـماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر نکا بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19553
تاریخ تصویب :
1391/1/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مازندران
موضوع :