جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

اصلاح مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور شماره 1880/91/206اصلاح مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاهای اداری
دستگاه‌های اجرایی کشور


تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری
شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 5/10/1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، مصوبه شماره 7539/206 مورخ 1/4/1390 شورا، موضوع ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور را به شرح زیر اصلاح نمود:
ماده1ـ عبارت زیر جایگزین ماده7 می‌شود:
«وجوه ناشی از فروش ساختمان‌های موضوع این مصوبه، مطابق قوانین و مقررات مربوط منجمله احکام پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، هزینه خواهد شد.»
ماده2ـ عبارت زیر جایگزین ماده 8 می‌شود:
« در اجرای ماده 56 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، تمامی فعالیت‌های مربوط به برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمان‌های دولتی، با رعایت مستثنیات ماده 56 مذکور، در سازمان مجری ساختمان‌ها، تأسیسات دولتی و عمومی متمرکز می‌شود.»
ماده3ـ «تبصره ماده8» و «تبصره ماده9» حذف می‌شود.


رییس‌جمهور و رییس شورای عالی اداری ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19553
تاریخ تصویب :
1390/10/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :