جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تعیین وضعیت مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن شماره250973توضیح ضروری روزنامه رسمی:
نظر به اینکه مصوبه شورای عالی اداری به شماره 250973 ـ 28/12/1389، موضوع تعیین وضعیت مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن از طریق شبکه پیام دولت ارسال نگردیده بود. لهذا متن کامل مصوبه مذکور منتشر می‌گردد.

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تعیین وضعیت مؤسسات آموزشی
و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن


وزارت صنایع و معادن ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
شورای عالی اداری در یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 9/12/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به منظور سوق دادن دستگاه‌های اجرایی برای انجام امور تخصصی و تعیین وضعیت مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن تصویب نمود:
دانشگاه صنایع و معادن با دانشجویان، اساتید، اعضای هیأت علمی، کارکنان، ردیف بودجه، ساختمان دانشگاه واقع در خیابان حافظ و تجهیزات موجود از وزارت صنایع و معادن منتزع و به سازمان ملی مهارت (وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی) منتقل می‌گردد.
2ـ واحدهای پژوهشی و پژوهشکده‌های موجود شامل پژوهشکده علوم زمین، پژوهشکده میکروالکترونیک، مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران، مرکز تحقیقات و آزمایش آلایندگی (صنایع دریایی آزاد چابهار)، مرکز تحقیقات آزمایشگاه نسوز، مرکز تحقیقات و کنترل کیفیت، مؤسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران، انستیتو تحقیقاتی توتون تیرتاش، مرکز تحقیقات توتون ارومیه، مرکز تحقیقات توتون رشت، تجمیع و تحت عنوان پژوهشگاه صنعت و معدن با رعایت مقررات مربوط و اخذ مجوزهای لازم ساماندهی می‌شود.
3ـ مؤسـسه مطالعات بهره‌وری نـیروی انسـانی در سازمان مدیـریت صنعتی ادغام می‌گردد.
4ـ سازمان صنایع نوین و گسترش فنآوری از ادغام معاونت توسعه صنایع پیشرفته، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیریت پژوهش و فنآوری‌های نوین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مرکز پژوهش‌های توسعه فنآوری و صنایع نوین وزارت صنایع تشکیل می‌گردد و به عنوان یک سازمان وابسته به وزارت صنایع و معادن به فعالیت می‌پردازد.
5 ـ از تاریخ ابلاغ این مـصوبه انـجام هـرگونه فعالیـت‌های آموزشـی رسمی به استثنای آموزش‌های علمی ـ کاربردی با رویکرد مهارتی و آموزش‌های حرفه‌ای مجاز نمی‌باشد.
6 ـ وزارت صنایع و معادن موظف است طی مدت (3) ماه لیست ساختمان‌ها و پسـت‌های سازمانی مـازاد ناشـی از ادغام مؤسـسات فوق را تـهیه و جهـت ارایـه به شـورای عالی اداری به معاونـت توسعه مدیریـت و سرمایه انسانی رییس‌جمهـور ارسال نماید.
وزیر صنایع و معادن، مسئول حُسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می‌نماید.


رییس‌جمهور و رییس شورای عالی اداری ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19553
تاریخ تصویب :
1389/12/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزارت صنایع
موضوع :