جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع زنجان (اراضی 700 هکتاری در حریم شهر) شماره91/300/3323مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی

با اساس طرح جامع زنجان (اراضی 700 هکتاری در حریم شهر)

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 21/1/1391 خود موضوع تغییر کاربری و تفکیک اراضی به مقدار 700 هکتار در حریم شهر زنجان را که در جلسه مورخ 21/12/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان مصوب شده‌ بود را در دستور کار خود قرار داد به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
اراضی متصل به خط محدوده قانونی شهر به مساحت 73 هکتار برای احداث مسکن مهر و تامین کاربریهای عمومی مورد نیاز آن اختصاص یابد و به محدوده شهر اضافه گردد. مابقی اراضی در زمان مطالعات بازنگری طرح جامع بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد. ضمناً نقشه آماده‌سازی و تفکیک اراضی با رعایت مصوبه شورای عالی در خصوص تدقیق سرانه‌ها و تعاریف کاربری‌ها تهیه و به تائید دبیرخانه شورایعالی خواهد رسید. ضمن اینکه رعایت حریم دکلهای فشار قوی برق الزامی بوده و به فضای سبز اختصاص می‌یابد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19560
تاریخ تصویب :
1391/1/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان زنجان
موضوع :